Tietoa meistä

MPI ry on henkilöstöjärjestö ja ammattiyhdistys


MPI ry on suurin insinöörijärjestö puolustushallinnon alalla.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Puolustusministeriön, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen sekä puolustusteollisuuden tai puolustusvoimille palveluja tuottavien yritysten palveluksessa olevien insinöörien yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän yhteisiä oikeudellisia, palkka- ym. ammatillisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän teknillistä ja henkistä kehittymistään.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa jäsenilleen neuvoja ammatillisissa ja yhdistystoiminnallisissa asioissa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, harjoit­taa opinto-, julkai­su- ja kus­tannustoimintaa sekä edistää jäsentensä muuta samanlaista toimintaa. 

MPI:n jäsenet ovat em. laitoksiin sotilasvirkasuhteessa, siviilivirkasuhteessa, työsopimussuhteessa tai niistä eläkkeellä.

 MPI:ssä on noin 400 jäsentä, jotka ovat koulutukseltaan insinööri-, insinööri (AMK), insinööri (AMK, ylempi), diplomi-insinööri- tai muun teknisen korkeakoulututkinnon suorittaneita.

MPI on perustettu 1967.