Historia

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry on perustettu 23.2.1967.

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry on Puolustusvoimissa ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa virka- ja työsopimussuhteessa palvelevien ja eläköityneiden insinööri-tutkinnon omaavien edunvalvonnasta huolehtiva henkilöstöjärjestö eli ammattiyhdistys. Jäsenmäärä on noin 400.

Maanpuolustuksen Insinöörit ry on saavuttanut merkittävän 50 vuoden iän 2017. Linkkinä oleva 50 v-juhlajulkaisu valottaa yhdistyksen toimintaa etenkin viimeisen vuosikymmenen ajalta. Edellinen MPI:n juhlajulkaisu on vuodelta 2007.

Lokakuun 23. päivänä vuonna 1966 kokoontui kolme puolustushallinnon insinööriä, silloin vielä melko vähäisestä puolustusvoimien insinöörikunnasta, Insinööriliittoon keskustelemaan oman insinööriyhdistyksen perustamisesta. Maanpuolustuksen Insinöörit ry:n perustaminen nähtiin välttämättömäksi ja helmikuun 23. päivänä 1967 jätettiin rekisteröinti-ilmoitus yhdistysrekisteriin. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi perustamiskokous valitsi insinööri Raimo K. Tuuloksen.

Noitten päivien jälkeen on tapahtunut paljon, niin koko insinöörikunnan keskuudessa kuin Puolustusvoimissakin. Tekninen kehitys on ollut kuluneen neljänkymmenen vuoden aikana valtavaa ja Puolustusvoimien eri järjestelmät ovat kokeneet saman kehityksen. Puolustusvoimien teknistyminen on osaltaan vähentänyt henkilöstön kokonaismäärää ja toisaalta muuttanut sen rakennetta ja osaamistarpeita. Insinöörien tehtävät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet tietojenkäsittelytekniikan ja automatisoinnin laajentumisen vaikutuksesta. Puolustushallinnon alalla insinöörit toimivat kaikilla tekniikan aloilla johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä.

Puolustusvoimissa insinöörit tutkivat, kehittävät, hankkivat, ylläpitävät, käyttävät ja opettavat nykyaikaisia johtamis-, kuljetus- ja asejärjestelmiä. Järjestelmien tulee olla riittävässä toimintavalmiudessa ja –varmuudessa joka hetki niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Yli puolet Puolustusvoimien insinööreistä on sotilasvirassa, erikoisupseerina, kantaen sotilasvirkapukua. Vajaa puolet Puolustusvoimien insinööreistä ja kaikki Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen insinöörit ovat joko työsopimussuhteessa tai siviilivirassa.

MPI on allekirjoittajana niin Puolustusministeriön kuin Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen kanssa solmituissa Teknillisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden työehtosopimuksissa. MPI:n edustaja on neuvottelujärjestö JUKO:n valtuuttamana neuvottelijana virastokohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen sopimustoiminnassa.

Akavalaiseen luottamusmiesjärjestelmään kuuluva MPI:n oma luottamusmiesjärjestelmä annettiin laajempaan käyttöön ja uusittu sopimus saatiin vuoden 2003 lopulla kattamaan kaikki Puolustusvoimien JUKO:laiset henkilöstöryhmät, lukuun ottamatta Upseeriliiton jäsenet, joilla on erillinenluottamusmiessopimus ja organisaatio. Meitä koskeva luottamusmiesjärjestelmä laajeni kolminkertaiseksi 1.12.2006 alkaen.

MPI tekee aktiivista ja määrätietoista edunvalvontatyötä hyvässä yhteistyössä Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen johtojen sekä muiden puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Maanpuolustuksen Insinöörit on järjestäytynyt ja aktiivisesti osallistunut Insinööriliitto ry:n toimintaan hoitaen vuosien kuluessa monia vastuullisia johtotason järjestötehtäviä.