Liity jäseneksi

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:ssä on jäseniä noin 400.

Jäsenemme ovat insinöörin, diplomi-insinöörin tai muun vastaavan teknillisen korkeakoulutuksen saaneita henkilöitä.

Jäsenemme ovat Puolustusvoimien, Puolustuskiinteistön ja strategisen kumppanin Millog Oy:n palveluksessa tai niistä eläköityneitä henkilöitä.

MITÄ JÄSENYYS MAKSAA?

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:n jäsenmaksu on 0,85 % päätyönantajasi maksamasta veronalaisesta palkkatulosta.

Se kattaa MPI:n jäsenmaksuosuuden ja osaltasi MPI:n eteenpäin maksamat Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n, Insinööriliitto IL ry:n ja työttömyyskassan jäsenmaksut.

Työnantaja perii jäsenmaksun valtakirjan perusteella suoraan palkasta. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.