Valtion työmarkkinaratkaisu on hyväksytty!

23.2.2023

Palkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, PRO ja JHL ja Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen 23. helmikuuta.

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Sopimuskausi on voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025.


Palkankorotukset:

Yleiskorotus: 

1.5.2023 lukien 3,50 % ja 

1.3.2024 lukien 2 %.

Kertaerä: 

12,2 % kuukausipalkasta, vähintään 500 €. Maksetaan huhtikuussa 2023.


Virastoerä

Virastojen omiin neuvotteluihin on varattu 0,5 prosentin erä. 

Virastoerä on neuvoteltava 15.12.2023 mennessä.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimus on hyvä, mistä MPI kiittää JUKOn neuvottelijoita Jonne Rinnettä ja Markku Kojoa. Tärkeää oli riittävän suuri yleiskorotus, millä turvataan meidän kaikkien ostovoima korkean inflaation vuoksi. Tekstimuutoksilla parannetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Teksteihin ei saatu kirjauksia paikkariippumattomasta työstä, mihin joudutaan palaamaan seuraavalla neuvottelukierroksella.

Virastoerällä on mahdollista kehittää Puolustusvoimien työaikasopimusta sekä ESJA- ja SIV-palkkausjärjestelmäsopimuksia. MPI odotttaa neuvottelumääräyksiä ja neuvottelujen alkamista Puolustusministeriön kanssa.

lue lisää alla olevasta pläjäyksestä tai  tästä JUKOn linkistä