MPI antoi lausunnon valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2023

11.10.2022

Puolustusvaliokunta pyysi henkilöstöjärjestöiltä lausuntoja talousarvioehdotukseen 2023

Asia: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 


MPI antoi alla olevan lausunnon

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 2023.

Turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos on tuonut merkittäviä lisätarpeita puolustusbudjettiin. Puolustuspoliittisen selonteon mukainen henkilöstömäärän 500 tehtävän lisäystä ollaan aikaistamassa. MPI:n mielestä 500 tehtävän lisääminen ei ole kuitenkaan riittävää niin Puolustusvoimien suorituskyvyn kuin henkilöstön jaksamisen näkökulmasta.

Uusia tehtäviä tarvitaan lisää kaikille henkilöstöryhmille läpi organisaation. Puolustusvoimat teknistyy, mikä edellyttää myös teknisen henkilöstön määrän huomattavaa lisäämistä. Puolustusvoimat tarvitsee lisää teknisen alan erikoisupseereita ja siviileitä, jotta uudet järjestelmät/kalustot kyetään hankkimaan, vanhat järjestelmät päivittämään ja niiden elinjakson hallinta hoitamaan hankinnasta hylkäykseen.

NATO-tehtävät edellyttävät lisätehtäviä Puolustusvoimiin, mihin tulee varautua talousarviossa.

Työmäärän kasvaminen edellyttää panostamista työsuojeluun ja työssä jaksamiseen. Siihen tulee myös kohdentaa lisäresursseja talousarviossa, jotta henkilöstön suorituskyky turvataan. 

Aki Pöyry

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry

Puheenjohtaja