ESJA-sopimusalalla saavutettiin neuvottelutulos 15.5.2018

18.5.2018

Asiasta tarkemmin jäsensivuilla.